Supply Chain Management

62%OFF
Pengawalan Pengurusan Gudang

RM2,600.00 RM1,000.00

Pengawalan Pengurusan Gudang ,
 Pengawalan-Pengurusan-Gudang-HRDF-Trainings

How Will You Benefit

Setelah menghadiri kursus ini, para peserta akan dapat:

 • Memahami secara teliti Pengurusan Gudang Efektif
 • Memahami 12 Peranan dan Tanggungjawab Utama seseorang pekerja gudang
 • Memupuk Kelakuan dan Minda Positif seseorang pekerja gudang
 • Pengawalan Pengurusan Gudang
  • Pengawalan Penerimaan Stok?
  • Pengawalan Gudang?
  • Pengawalan Pengeluarna Stok?
  • Pengawalan Alat Pengendalian Barangan?
  • Pengawalan Data?
  • Pengawalan Inventori?
  • Pengawalan Ruang Gudang Dan Keselamatan?

Who Should Attend

Kursus ini sesuai untuk pengurus, pegawai, perancangan pengeluaran, penyelia, pengendali dan semua yang terlibat dalam operasi stor/ bahan.

Methodology

Kursus ini akan disampaikan melalui ceramah, perbincangan, contoh, latihan dan perbincangan kumpulan.

Module

 • KEMAHIRAN PENGURUSAN GUDANG (WMS)
 • PENGAWALAN PENERIMAAN STOK
 • PENGAWALAN GUDANG?
 • PENGAWALAN PENGELUARAN STOK
 • PENGAWALAN ALAT PENGENDALIAN
 • PENGAWALAN DATA
 • PENGAWALAN INVENTORI
 • PENGAWALAN RUANG GUDANG DAN KESELAMATAN
Learn More

RM2,600.00 RM1,000.00

 • Availability: in stock
60%OFF
Pengurusan dan Penyelenggaraan Stor/Gudang Yang Berkesan ,
 Pengurusan-dan-Penyelenggaraan-Stor-Gudang-Yang-Berkesan-HRDF-Trainings

How Will You Benefit

Objektif khusus program ini adalah untuk :

 • Tatacara penerimaan yang efektif
 • Konsep peyimpanan barang-barang yang terbaik
 • Pegamalan sistem lokasi yang berkesan
 • Sistem dan ciri-ciri keselamatan stor
 • Pengedalian rekod yang jitu.
 • Menganalisa inventori serta tindakan pengawalan

Who Should Attend

Pengurus, Pegawai, Perancangan Pengeluaran, Penyelia, Pengendali, dan semua yang terlibat dalam pengurusan Stor/Gudang

Methodology

Mini-ceramah, Perbincangan secara kumpulan, Bengkel

Module

 • PENGENALAN PENYELENGGARAAN, PENGURUSAN STOR DAN KAWALAN STOK
 • PRINSIP PENGURUSAN
 • BANGUNAN STOR-LOCATION AND LAYOUT
 • PERALATAN STOR DAN GUDANG
 • PENGENDALIAN BARANGAN
 • KESELAMATAN STOR DAN GUDANG
 • STOR TERBUKA
 • PENGENALAN BARANGAN
 • PENYATA BARANGAN SIMPANAN
 • KESELAMATAN STOR DAN GUDANG
 • PENERIMAAN STOK
 • PENGELUARAN STOK
 • PENGGIRAAN STOK DAN PEMERIKSAAN MENGEJUT
Learn More

RM2,600.00 RM1,050.00

 • Availability: in stock
60%OFF
Pengurusan Gudang, Stor & Inventori Yang Berkesan ,
 Pengurusan-Gudang-Stor-and-Inventori-Yang-Berkesan-HRDF-Trainings

How Will You Benefit

Di akhir kursus ini, peserta akan :

 • Memahami peranan stor dan inventori kepada syarikat
 • Mengurus dan mengendali inventori dan stor dengan lebih cekap
 • Mengenal pasti alatan kendalian bahan dan kaedah penyimpanan yang efektif
 • Mempelajari sistem penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan dan penghantaran stok yang berkesan
 • Memperolehi kemahiran untuk mengendali kuantiti stok minima

Who Should Attend

Kursus ini adalah sesuai untuk Pengurus, pegawai, Perancangan Pengeluaran, Penyelia, Pengendali dan semua yang terlibat dalam operasi stor / bahan
Peringkat ini sesuai untuk Penyelia dan keatas

Methodology

Kursus ini akan disampaikan melalui ceramah, perbincangan, contoh, latihan dan perbincangan kumpulan.

Module

 • PENGENALAN
 • KONSEP PENGURUSAN INVENTORI DAN BAHAN
 • PESANAN DAN PENERIMAAN BARANGAN
 • KENDALIAN & PENYIMPANAN BAHAN DI GUDANG/STOR
 • KAWALAN DAN KESELAMATAN GUDANG/STOR
 • KUTIPAN DAN PENGELUARAN BARANGAN
 • PENGAWALAN DAN ANALISA STOK
 • MENGUKUR PRESTASI GUDANG/STOR
Learn More

RM2,600.00 RM1,050.00

 • Availability: in stock
62%OFF
Pengurusan Stor & Inventori Secara Berkesan ,
  Pengurusan-Stor-and-Inventori-Secara-Berkesan-HRDF-Trainings

Introduction

 

How Will You Benefit

At the end of the training program, participants will be able to:

 • Memahami organisasi dan peranan stor, termasuk objektif, fungsi dan perhubungannya dengan fungsi-fungsi lain.
 • Mengetahui berbagai kaedah penyimpanan dan memilih kaedah penyimpanan yang paling sesuai untuk stor anda.
 • Memilih teknik terbaik bagi sistem penyimpanan/pengutipan yang sesuai dengan perskitaran stor syarikat anda.
 • Meningkatkan pengetahuan di dalam teknik-teknik pengawalan inventori yang digunakan dengan meluas di dalam industri anda.
 • Mengetahui jenis-jenis peralatan pengendalian dan penyimpanan yang efisien.
 • Memahami prinsip-prinsip yang digunakan di dalam pembungkusan yang lebih efisien.
 • Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi di dalam stor anda dan cara-cara mengatasinya.
 • Memperolehi pendedahan kepada teknik-teknik praktikal di dalam pengendalian kargo, pengurusan stor, penyimpanan dan pengagihan fizikal.
 • Mempertingkatkan fungsi penyimpanan dan pengurusan stor syarikat anda dan menyumbang kepada efisiensi, produktiviti dan keuntungan syarikat anda.
 • Prinsip 80/20 dan analisa ABC
 • Kaedah mengukur pretasi menyimpanan, pusingan inventori.
 • Memahami Pengiraan Kitar.
 • Bila perlu Stok Keselamatan dan tentukan keperluan Stok Keselamatan.
 • Mengira kuantiti pesanan secara statistics dan ketepatan masa memesan.
 • Memahami kaedah membuat ramalan.
 • Ketepatan masa penghantaran OTD dan pengukuran secara ‘Span’.
 • Peralatan perlindungan peribadi (PPE) dalam stor

Who Should Attend

 • Eksekutif Pembuatan
 • Perancang Pengeluaran
 • Eksekutif Pengawalan Inventori
 • Pembeli
 • Pengawal Stok
 • Penyelia Stor
 • Penyelia Pengagihan dan Penghantaran

Dan yang terlibat dalam operasi gudang, stor & inventori

Methodology

Syarahan, Perbincangan, Latihan Komputer

Module

 • CIRI-CIRI PENGURUSAN GUDANG & PEMBUATAN MODEN
 • ASAS-ASAS OPERASI STOR
 • OPERASI PENERIMAAN
 • PENGUNITAN DAN PEMBUNGKUSAN
 • LOKASI DAN PENGAWALAN STOK
 • SISTEM PENYIMPANAN DAN PENGUTIPAN AUTOMATIK
 • TEKNIK-TEKNIK PENGURUSAN INVENTORI
 • PENGEDARAN FIZIKAL INVENTORI
Learn More

RM2,600.00 RM1,000.00

 • Availability: in stock
60%OFF
Pengurusan Stor Dan Inventori Secara Berkesan ,
 Pengurusan-Stor-Dan-Inventori-Secara-Berkesan-HRDF-Trainings

Introduction

Organisasi hari ini menghadapi pelbagai cabaran untuk menurunkan kos, meningkatkan kepantasan operasi dan memenuhi kehendak pelangan. Ketiga-tiga objektif ini boleh dicapai melalui pengurusan stor yang berkesan. Pengurusan stor yang cekap, memainkan peranan yang amat penting dalam memperbaiki dan meningkatkan daya-saing sesuatu perniagaan.

Kursus ini juga akan memberi tumpuan kepada memperbaiki prestasi stor dan gudang, khususnya dalam persekitaran perniagaan yang kian mencabar. Lazimnya, dikatakan bahawa stor “HANYA MENAMBAH KOS TETAPI BUKANNYA NILAI”.

Organisasi harus menambah nilai dalam semua aktiviti-aktiviti stor dan gudangnya demi mengekalkan kelebihan daya-saingnya.

How Will You Benefit

Di akhir kursus ini, para perserta akan dapat memahami:

 • Fungsi dan jenis-jenis stok
 • Konsep penerimaan dan pemeriksaan barangan
 • Pengkelasan inventori (stok)
 • Kaedah penyimpanan barang
 • Susunatur stor untuk kecekapan kawalan stok
 • Kaedah pemilihan dan pengeluaran barangan yang berkesan
 • Konsep kawalan dan pengiraan stok
 • Care untuk menilai kecekapan operasi stok and stor.
 • Kaedah untuk mengenalpasti cara cara membaiki produktiviti stor masing-masing.
 • Peranan perkerja stor dan hubungan mereka kepada pelbagai bahagain lain di dalam sesebuah organisasi.

Who Should Attend

Para pekerja yang mempunyai kaitan dengan kerja-kerja penstoran dan gudang termasuk Pengurus Stor, Penyelia Stor & Logistik, Pegawai Stor & Inventori, Penyelenggara Stor, Pembantu Stor & Inventori, Kerani Stor dan kakitangan stor yang berkenaan.

Methodology

Sesi teori akan diikuti dengan kajian kes and latihan praktikal serta perbincangan umum untuk kemudahan pemahaman dan aplikasi.

Module

 • PENGENALAN
 • FUNGSI-FUNGSI PENGURUSAN STOR DAN STOK
 • KAITAN DI ANTARA STOK DENGAN KOS
 • PENGENALAN ITEM DI DALAM STOR
 • PROSES PENERIMAAN BARANGAN
 • KAWALAN STOK
 • PENGIRAAN STOK (STOCK TAKING)
 • PENYIMPANAN STOK
Learn More

RM2,600.00 RM1,050.00

 • Availability: in stock
62%OFF
Powerful Negotiation For Successful Purchasing ,
 Powerful-Negotiation-For-Successful-Purchasing-HRDF-Trainings

How Will You Benefit

Upon completion of this programme, the participants will be able to :

 • Exercise effective purchasing methods
 • Effectively source, evaluate and select suppliers
 • Understand the dynamics of negotiations
 • Be aware how effective negotiating skills can help you
 • Implement a suitable negotiating strategy and style
 • Practice practical negotiating skills and techniques

Who Should Attend

This course is specially designed for Purchasing Managers / Executives / Officers; Professional Buyers; Administration / Finance; Secretaries; Entrepreneurs and those who are involved or aimed to be involved in purchasing & negotiation. Level for Officers and above

Methodology

The method of learning would include Interactive, Dynamic Presentations, Group Activities, Sample data /tools and Business games /simulators

Module

 • PRACTICAL PURCHASING
 • THE KEY PRINCIPLES OF NEGOTIATION
 • COMMON MISTAKES IN NEGOTIATING
 • THE NEGOTIATION PROCESS
 • PLANNING AND PREPARATION
 • EXPLORE NEGOTIATING STRATEGIES
 • KNOW YOURSELF AND YOUR NEGOTIATING STYLE
 • WHERE AND WHEN DO YOU NEGOTIATE?
 • APPLYING NEGOTIATION TECHNIQUES (PART 1)
Learn More

RM2,600.00 RM1,000.00

 • Availability: in stock
58%OFF
Practical Production Planning & Control
Practical-Production-Planning-and-Control-HRDF-Trainings

How Will You Benefit

Upon completion of this programme, the participants will be able to :

 • Understand what is Production Planning in Manufacturing?
 • Difference between Strategic vs Functional Roles of Production Planners
 • Understand 3 Major Types of production Methods & How to Optimize Each Production Method
 • How to overcome Production Schedule Changes and Difficulties
 • Managing the Challenges of New Products in production Planning
 • How to maximize Capacity Utilization
 • How to maximize Manpower Utilization
 • How to Control and Manage Inventory through Effective Production Planning
 • Inventory Analysis : ABC, FSN and XYZ Analysis
 • Develop Production Planning Performance Analysis

Who Should Attend

This course is designed for Production Planners and all Production and Production-related – Line Leaders, Supervisors, Engineers, Marketing / Purchasing / Warehouse / QA / Maintenance / Shipping Personnel involved directly or indirectly in production planning activities. Level for Line Leaders and above

Methodology

This course is essentially participative and practical, emphasizing learning through experience, both from structured activities on the program eg. Role plays, group work, video screening, case studies and discussion from individual experience

Module

 • CHANGING ROLES OF PRODUCTION PLANNING
 • 3 MAJOR TYPES OF PRODUCTION METHODS
 • MANAGING PRODUCTION SCHEDULING CHANGES
 • EFFECTIVE SCHEDULING OF NEW PRODUCTS
 • OPTIMIZING CAPACITY UTILIZATION
 • OPTIMIZING MANPOWER UTILIZATION
 • OPTIMIZING INVENTORY MANAGEMENT
 • EFFECTIVE PRODUCTION PLANNING PERFORMANCE
Learn More

RM2,600.00 RM1,100.00

 • Availability: in stock
62%OFF
Principles in International Freight Management ,
 Principles-in-International-Freight-Management-HRDF-TrainingsEnhancing-Your-Presentation-Skills-hrdf-trainings

Introduction

Global Transportation is the vital link in the economic development of any areas. It brings forth raw materials for production of commodities and in the same process distributes the products of industry to the marketplace. Hence, it is a major contributor of the business and industry successes and aids national and international economic, social and political development.

How Will You Benefit

Upon completion of this programme, the participants will be able to :

 • Understand the principles of Cross Border Trading
 • Know the responsibilities of a freight forwarder
 • Familiarize own self with global airfreight and sea freight operations
 • Find out the hidden logistics costs and risks
 • Understand the types of risks and coverage
 • Learn all the terms of transactions
 • Find out the discrepancy in documentation
 • Find out the criteria in selection of outsourcing party

Audience

All frontline personnel to executives and managerial officers in Freight Forwarded, Logistics and Supply Chain, Purchasing and Procurement, Store and Warehouse, Import Export, International Trade, Finance, Customer Services and Marketing. Level for Executives and above

Methodology

Lectures and Simulations, Case Studies, Group Assignments and Practical Approach

Module

 • UNDERSTAND THE CROSS BORDER TRADING
 • RE- DEFINING THE ROLE OF FREIGHT FORWARDER
 • GLOBAL AIRFREIGHT AND SEA FREIGHT OPERATIONS
 • THE HIDDEN LOGISTICS COSTS AND RISKS
 • PRINCIPLES OF MARINE INSURANCE
 • PRINCIPLES OF PHYSICAL DISTRIBUTION SYSTEM
 • UNDERSTANDING THE TERMS OF TRANSACTIONS
 • MANAGING DISCREPANCY IN DOCUMENTATION
 • CRITERIA IN SELECTION OF OUTSOURCED PARTY
 • MANAGING INTER FUNCTIONAL RELATIONSHIP
Learn More

RM2,600.00 RM1,000.00

 • Availability: in stock
60%OFF
Processing Custom Documentation And Custom Clearance ,
 Processing-Custom-Documentation-And-Custom-Clearance-HRDF-Trainings

How Will You Benefit

Upon completion of this programme, the participants will be able to:

 • Carry out their work efficiently in their daily work

Who Should Attend

This program is suitable for Supervisor, department head, documentation staff, customer service, executive and sales

Methodology

This stimulating program will maximize the understanding and learning through lecture, discussion, case studies and practical activities.

Module

 • PROCEDURE AND DOCUMENTS REQUIRED FOR CUSTOM CLEARANCE
 • CUSTOM DECLARATION
 • CATEGORIES
 • CUSTOM FORMALITIES
Learn More

RM2,600.00 RM1,050.00

 • Availability: in stock
62%OFF
Production And Operations Management ,
 Production-Operations-Management-HRDF-Trainings

How Will You Benefit

 • Provide Production Managers, Engineers, Executives and Supervisors guidance and requirements on what constitutes an effective production and operations management (POM) system
 • Apply forecasting techniques in production operations
 • Develop processes, location and layout strategies to achieve competitive advantage
 • Appreciate inventory and supply chain management in production operations
 • Apply planning and scheduling techniques in production operations

Audience

This program is a must buy-in for Production Managers, Engineers, Executives and Supervisors who are responsible for managing the production operations and related activities.

Methodology

Participative and practical – Emphasizing learning through experience, both from structured activities: lectures, discussion, case studies and practical activities.

Module

 • INTRODUCTION TO PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT
 • FORECASTING
 • PROCESS, LOCATION AND LAYOUT STRATEGY
 • INVENTORY AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 • AGGREGATE PLANNING AND SHORT-TERM SCHEDULING
Learn More

RM2,600.00 RM1,000.00

 • Availability: in stock
62%OFF
Proficiency In Supply Chain Management ,
 Proficiency-In-Supply-Chain-Management-HRDF-Trainings

Introduction

Supply Chain Management (SCM) involves optimizing your operations to maximize both speed and efficiency. Supply chain management influences your ability to satisfy the expectations of your customers and achieve competitive advantage. It determines the effectiveness and efficiency with which you handle ordering, production, storage and distribution activities. Any expected or unexpected supply chain disruptions may devastate your business aspirations. Supply Chain Management is an essential element to operational efficiency. Because of the vital role SCM plays within organizations, employers seek employees with an abundance of SCM skills and knowledge. SCM impacts customer service by making sure the right product assortment and quantity are delivered in a timely fashion. For instance, by developing a more efficient supply chain, we can deliver orders faster to customers. All else being equal, customers will choose the company that meets their needs fastest, giving you a competitive advantage in your industry. Besides Customer satisfaction, effective SCM also Reduce Inventory Cost, provides better medium for information sharing between partners, maintain better trust between partners, provides efficient manufacturing strategies, improve process integration, improve bottom line, increase cash flows, improves quality and gives higher profit margin. It is for these reasons that supply chain management has become such an important topic in business and strategic management issues.

How Will You Benefit

At the end of the 2 days course, all participants will be able to:

 • Understand the different areas of the supply chain and their interrelationships.
 • Be familiar with the key decisions in the process of Sourcing & Procurement.
 • Identify storage, maintenance and handling systems required in different logistic situations.
 • Be familiar with the guidelines for stock management so as to optimize resource acquisition decisions.
 • Use analytical techniques to manage distribution routes.
 • Organize logistics processes between the company’s production and logistics centre

 Audience

 • Procurement, Logistics, Warehouse, Sales, Planning Managers
 • Procurement, Logistics, Warehouse, Sales, Planning Executives/Officers/Supervisors
 • Procurement, Logistics, Warehouse, Sales, Planning Team Leaders and Clerical staff

Methodology

 • Lectures
 • Presentation
 • Group discussions/interactions
 • Case studies

Module

 • INTRODUCTION TO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 • SOURCING & PROCUREMENT LOGISTICS
 • STORAGE LOGISTICS
 • DISTRIBUTION LOGISTICS
 • DOMESTIC TRANSPORTATION
 • EXPORT ARRANGEMENT
 • IMPORT ARRANGEMENT
 • INVENTORY MANAGEMENT
Learn More

RM2,600.00 RM1,000.00

 • Availability: in stock
60%OFF
Proper Procedures & Documentation In Letter Of Credit ,
 Proper-Procedures-and-Documentation-In-Letter-Of-Credit-HRDF-Trainings

How Will You Benefit

Upon completion of this programme, the participants will be able to :

 • Understand key concepts of Letter of Credit
 • Learn the proper handling procedures from sending offers to receipt of payment.
 • Learn from others’ costly documentation mistakes without paying a high price for it.
 • Benefit from proper procedures and more professional documentation to reduce discrepancies and to increase the chance of receiving payment promptly.
 • Implement internal control and procedures to minimize documentation risk

Who Should Attend

This program is specially designed for Personnel involve in Frontlines Business Sales & Marketing, Purchasing and Supply, Credit Control, Supply Chain, and Finance & Administration

Methodology

This program will be conducted through interactive lectures, PowerPoint presentation, exercises, and individual and group discussions

Module

 • LETTERS OF CREDIT – OVERVIEW
 • PROPER PROCEDURES IN HANDLING ORDERS AND SHIPMENTS
 • PROPER DOCUMENTATION IN LETTER OF CREDIT OPERATIONS
 • MINIMIZE DOCUMENTATION RISK
Learn More

RM2,600.00 RM1,050.00

 • Availability: in stock